Vitaflex is erkend door de VNRT.

Deze Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) is de beroepsvereniging van gekwalificeerde,
zelfstandig-werkende reflexzonetherapeuten.

Haar licentieleden hebben naast een gedegen opleiding
reguliere medische kennis, omgangskunde en voeding, diepgaande kennis van de reflexzonetherapie.

Licentieleden van de VNRT worden beëdigd en zijn
onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in
een beroepsprofiel, in gedragscodes op het gebied van
de informationele privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne
en praktijkinrichting.

De VNRT verplicht haar leden tot het volgen van jaarlijkse bijscholingen.

De VNRT zet zich in voor de belangen van de reflexzone-
therapie en haar leden. Bovendien houdt de vereniging
toezicht op de opleidingen tot reflexzonetherapeut door
toetsing en accreditatie van de instituten die deze
opleidingen verzorgen.

Behandeling door een VNRT-erkende therapeut is voor
verzekeringsmaatschappijen vaak een voorwaarde
om de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen.

 

De erkenning
Basis voor een
verantwoorde
(en declarabele)
behandeling