Reflexzonetherapie heeft als doel: Het bereiken van een natuurlijk evenwicht (balans) in het gehele organisme.

Dit wordt niet bereikt door het onderdrukken van symptomen, waartoe de reguliere geneeskunde zich vaak beperkt, al dan
niet met het voorschrijven van medicijnen.

De therapeut zoekt naar oorzaken, naar disbalans in het
lichaam.

Vervolgens worden natuurlijke processen ondersteund en bevorderd door druk uit te oefenen op specifieke reflexzones
en –punten.

Hiermee wordt een reactie op gang gebracht in dat deel van
het lichaam dat overeenkomt met de bewerkte zone.

Er zijn reflexzones voor:
- de ademhaling
- de spijsvertering
- de lymfevaten
- hart– en bloedvaten
- de uitscheidingsorganen
- het hormonale stelsel
- het zenuwstelsel
- het bewegingsapparaat

Reflexzonetherapie gaat uit van de kracht in de mens zelf
om het juiste evenwicht te kunnen herstellen en zo weer
in balans te komen.

Natuurlijke balans
Bewust zoeken
en bereiken van
evenwicht en rust